Økologiske ænder fra Gravhøjgård

Du får

• smagfuldt kød
• dyrlægekontrolleret
• vacuumpakket og med indmad (så kan du se at leveren ikke er blevet en ”fois gras”)
• efter stegning viser det sig at mularden har god kødfylde (2,8 kg rækker til fem personer)
• høj dyrevelfærd:
• Kun 1 times transport til slagteri
• Ude fra 2-3 uger, osse om natten
• Meget plads i hele levetiden (ca. dobbelt af øko-krav)
• Træer til ly for rovfugle
• Masser af græs på marken. Trivsel og beskæftigelse for anden. Smag til kødet.
• ”et langt liv” - 14 uger
• Et kuld pr. år (ikke-industri), meget lav dødelighed
• Du vælger selv størrelsen (2,7-3,6 kg)